Dotace – projekty

Plakát ke stažení zde – Plakát_PPH Kovo

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II. – P.P.H. Kovo s.r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012157, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Příjemce dotace:

P.P.H. Kovo s.r.o.

Pionýrů 2806, 434 01 Most

Statutární orgán: Ing. Antonín Hejč

IČ: 28710681

Kontaktní osoba: Ing. Antonín Hejč, hejc@pphkovomost.cz, tel: 777 737 824

Celkové způsobilé náklady projektu:       719 902,00 Kč

Celková výše dotace z ESF:                      611 916,69 Kč

Doba realizace projektu:                            1.10.2019 – 30.9.2021

Popis projektu

Cílem projektu je proškolit zaměstnance společnosti P.P.H. Kovo s.r.o., a to zejména v měkkých a manažerských dovednostech. Díky realizaci bude možné vzdělat všechny zaměstnance a rozvíjet jejich potenciál. Společnost věnuje velkou pozornost výběru zaměstnanců a jejich dalšímu vzdělávání tak, aby zvládali poskytování služeb na té nejvyšší možné úrovni. Rozvoj jejich dovedností, kvalifikací a schopností je základním předpokladem pro další rozvoj a naplnění cílů naší společnosti.

Zaměstnanci společnosti se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách:

  • Měkké a manažerské dovednosti

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Primárním důvodem realizace projektu je prohloubení kvalifikace našich zaměstnanců, která pomůže naší společnosti zvýšit svoji konkurenceschopnost.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti P.P.H. Kovo s.r.o.

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnit svoji pozici na českém trhu.